ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

В НВК" Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст-ДНЗ". навчається 66 учнів. 9 класів-комплектів. Працює педагогічний колектив у складі 18 вчителів. 16 з них мають вищу освіту, середню спеціальну – 2 (вчитель музики, вчитель початкових класів). Вищу кваліфікаційну категорію мають 6 вчителів, І – 9, без категорії – 2.
Всі учні школи навчаються в одну зміну, школа працює за п’ятиденним робочим тижнем.
В минулому навчальному році колектив школи керувався нормативно-правовою базою МОН України. Головна увага приділялась впровадженню в навчально-виховний процес нових технологій та методик у відповідності до вимог Державного стандарту, вивченню і впровадженню “Національної Доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті”.
Школа працювала над науково-методичною проблемою: “Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості”. На постійному контролі був стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови, іноземної мови, предметів природничо-математичного циклу, впровадження Державного стандарту початкової школи, принци пів особистісно-зорієнтованого навчання.
Вчителі школи використовують різноманітні форми й методи організації навчальної діяльності, орієнтованої на конкретного учня, створюють атмосферу зацікавленості в роботі класу. Значна увага приділяється вчителями початкових класів розумових та творчих здібностей дітей. Так, вчителька початкових класів Турчина І.В. працює над розвитком критичного мислення та інтелекту учнів початкової ланки.
Педагоги школи працюють над впровадженням активних методів навчання та виховання, інтерактивних технологій в умовах особистісно-зорієнтованої педагогіки. Апробуються та відпрацьовуються у школі сучасні прогресивні технології.
Пріоритетними напрямками роботи школи на сучасному етапі є:
- пропаганда та організація виконання завдань Національної доктрини розвитку освіти України в 21 столітті;
- спрямування роботи педколективу на те, щоб кожен учень мав рівний доступ до якісної освіти як засобу посилення особистісно-зорієнтованого підходу до навчання та виховання;
- впровадження в практику роботи школи Концепції профільного навчання;
- впровадження нових технологій та педагогічних технік у процесі викладання предметів;
- створення власної системи виховної роботи.
З метою розвитку системи особистісно орієнтованого навчання в школі функціонують гуртки різних напрямків: предметні, спортивні, художні. Гуртківці школи неодноразово займали призові місця в районних та обласних спортивних змаганнях та оглядах художньої самодіяльності, вихованці вчителів фізкультури зайняли друге місце за наслідками спортивних районних змагань, районних конкурсів.
В школі створено належні умови для розвитку творчого потенціалу здібних, інтелектуально та творчо обдарованих дітей.
Роботу з ними педагоги школи проводять з врахуванням рівня розвитку дитини, її інтелекту, інтересів за індивідуальними планами.
В системі виховної роботи передбачені заходи, спрямовані на виховання і розвиток особистості кожного школяра, залучення їх до участі в громадському житті школи.
Матеріальну базу складають 11 навчальних кабінетів, спортивний зал, їдальня, бібліотека, комп’ютерний клас. Вона створює умови для успішного навчання і виховання школярів.
Підвищення професійного рівня вчителів, їх педагогічної майстерності сприяють різноманітні форми методичної роботи: методичні об”єднання, психолого-педагогічний семінар, творча група, методична рада, педчитання, методичні тижні.
Вся навчально-виховна робота педагогічного колективу НВК "Орлівська ЗОШ І - ІІІ ступенів - ДНЗ" спрямована на всебічний розвиток дитини як особистості, її здібностей і талантів, національної свідомості і загальнолюдської моралі.

Кiлькiсть переглядiв: 1107

Коментарi