• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Файловий архів

План роботи НВК "Орлівська ЗОШ І-ІІступенів - ДНЗ" на 2020-2021н.р.

І. Аналіз, завдання та пріоритети

КЗО «Орлівська ЗОШ І-ІІ ст.» . працювала над реалізацією Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про мови», державної програми «Національна стратегія розвитку в Україні на 2012-2021 роки», Указу Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», програм Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти й розпорядженнями виконавчої влади, створення умов для здобуття якісної освіти як основної ідеї реформування освітньої галузі. Робота ґрунтувалася на основі аналізу результативності попередньої організаційно-методичної роботи. Діяльність НВК будувалася на принципах доступності, гуманізму, демократизму, системного підходу до науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними кадрами освіти, безперервності їх фахового вдосконалення.

У 2019-2020 н.р. НВК працював над ІІ етапом реалізації науково-методичної теми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». На даному етапі вчителі продовжували створювати «банк інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів, визначення основних показників соціалізації особистості. Особлива увага приділялася питанням впровадження предметів нового державного стандарту, формуванню професійної мобільності педагогів НВК, оптимального вибору інноваційних технологій навчання; психологічної взаємодії вчителів та учнів у навчально-виховному процесі як важливої умови особистісно-орієнтованого навчання; вивчення рівня сформованості основних компетентностей, демократизації внутрішньошкільного контролю .

Велика увага приділялась розгляду питань щодо формування здорового способу життя.

Відповідно до статті 35 Закону України „Про освіту” всі учні НВК з 6-ти до 18-ти років охоплені навчанням. Згідно з Інструкцією щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку складені списки дітей від 6 до 18 років. Учні 1-10 класів по закінченню навчального року переведені до наступних класів.

У відповідності зі ст.10 Конституції України, Законом „Про мови” та іншими державними документами в НВК створені умови для навчання і виховання дітей рідною мовою. Мова навчання – українська.

Забезпечений комплекс заходів щодо соціального захисту учасників

навчально-виховного процесу:

– організовано безкоштовне харчування учнів початкової школи;

– організовано безкоштовне харчування учнів, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

– організовано безкоштовне харчування учнів, батьких яких були учасниками АТО;

– влітку було організовано оздоровлення за бюджетні кошти Орлівської сільської ради –28 дітей в пришкільному таборі;

– охорона та зміцнення здоров¢я дітей (проходження медогляду)

У НВК працювало 17 вчителів: 16 основних і 1 сумісник. Якісний склад працівників такий:

- педагогічне звання «вчитель методист» - 3

- вища кваліфікаційна категорія – 6

- перша кваліфікаційна категорія – 6

- друга кваліфікаційна категорія – 1

- спеціаліст – 2

- без категорії – 2

У рамках реалізації ІІ етапу науково-методичної проблеми було проведено анкетування учасників навчально-виховного процесу, проведені засідання методичних об’єднань, здійснено моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень з предметів інваріантної складової, аналіз ДПА та ЗНО, створені власні презентації з роботи над індивідуальною проблемою вчителів, які проходили атестацію.

Організаційно-управлінська діяльність НВК з атестації педагогічних

працівників у 2019/2020 н.р. відповідала державним вимогам і стимулювала

підвищення професійного росту вчителів . У цьому році проведена атестація: Кравчути Л.Л..- вчителя початкових класів, Яценко О.А. – вихователя дошкільного групи, Людного В.І. – вчителя біології та Людного В.В. – вчителя фізичної культури.

За рішенням атестаційної комісії І рівня було встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

Кравчуті Л.Д., відповідність дев’ятому тарифному розрядуЯценко О.А. За рішенням атестаційної комісії ІІ рівня було встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» Людному В.І. та. Людному В.В. та встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель - методист» Людному В.І.

Адміністрацією та методичною радою НВК у 2016-2017 навчальному році підготовлено і проведено: 4 педагогічні ради, організовано роботу творчої групи , занять «Школи молодого вчителя». Організовано творчі звіти учителів, які атестувалися.

Структура методичної роботи в НВК передбачає діяльність методичних об’єднань вчителів–предметників, класних керівників (з періодичністю засідань – 1 раз в семестр), «Школи молодого вчителя».

Однією з традиційних форм методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя залишаються методичні об'єднання. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості навчально-виховного процесу на використання інноваційних технологій, на розвиток пізнавальної активності учнів і формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовки випускників до ДПА та ЗНО. Особливу увагу приділяли вивченню Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, нових програм. Розглядалися особливості та методичні аспекти викладання біології, фізичної культури, предметів початкової школи та занять в дошкільній групі. Учителі методичних об'єднань постійно займаються самоосвітою, на засіданнях МО обговорюють методичні новинки. Робота ШМО вчителів-предметників та класних керівників проводилася на достатньому рівні. Відкриті уроки та заходи були проведені за планом-графіком. Проведено предметні тижні згідно з графіком.

На засіданнях творчої групи були обговорені питання: фактори впливу на процес соціалізації особистості, шляхи удосконалення уроків, підвищення ефективності викладання предметів, реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою загальною освітою, упровадження ефективних методів розвитку обдарованих учнів, розвитку творчої активності молодих вчителів, напрямки проведення науково-практичних конференцій, розроблені конспекти уроків за новими програмами.

Участь учителів у роботі методичних об'єднань сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагала їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

Окрім колективних форм методичної роботи, важливу роль відігравали й індивідуальні. Створювалися умови для підвищення кваліфікації вчителів та організації роботи із самовдосконалення..

Саме через дослідно-експериментальну діяльність вчителі закладу апробують сучасні моделі навчально-виховного процесу, технології навчання, спрямовані на розвиток учня та вчителя.

Вчителі НВК зі своїми учнями брали активну участь у районних та обласних конкурсах .

Профільне навчання старшокласників у НВК здійснюється за технологічним напрямом передбаченим Концепцією профільного навчання. Про результативність участі школярів закладу в конкурсах та олімпіадах свідчать такі дані:

- з правознавства – 3 місце виборола Герасименко Діана, учениця 10 класу

( вчитель Радецька Олена Вікторівна);

- з фізики - 2 місце виборов Северин Дмитро, учень 10 класу ( вчитель Хоружа Алла Михайлівна)

- в районному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика 2 місце здобула Герасименко Діана, учениця 10 класу (вчитель Людна Лілія Миколаївна).

Зовнішнє незалежне оцінювання – це створення умов для забезпечення рівного і справедливого доступу громадян до вищої освіти, розвитку і зміцнення демократичної, правової держави.

На тестування з української мови, математики та історії України зареєструвалися всі випускники 11 класу навчального закладу (4 чоловіки), адже ДПА з цих предметів проводилася у формі ЗНО. Всі учні підтвердили свої знання.

У навчальному закладі постійно здійснюється моніторинг працевлаштування та подальшого навчання випускників 11-х та 9-х класів. Так із 4 випускників 11 класів 1(25%) вступив на навчання до ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації та 3(75%) – ПТУ.

У 2017 році закінчило 9 клас 6 учнів, продовжили навчання у 10 класі 67% учнів, 33% - навчаються у ПТНЗ.

Щороку учні НВК учасники творчого конкурсу юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ».

Фізкультурно-масова робота в НВК невід’ємно пов’язана з організацією та проведенням спортивних секцій. Традиційно працювали секції з футболу та волейболу.

Учні беруть участь у районних спортивних змаганнях за програ мою районної спартакіади школярів. У кінці року підводяться підсумки змагань в розрізі кожної школи: 3 місце з футзалу, 2 місце з шахів.

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи закладу, педагогічний колектив організовував і проводив з учнівським колективом роботу, яка включає в себе національну самосвідомість, розвиток духовності, моральних якостей, художньо – естетичних, екологічних, правових, трудових здоров’язберігючих компетентностей, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Основними напрямками виховної роботи було виховання почуття патріотизму, національної гідності та любові до Батьківщини, адже патріотичне виховання – це основа духовного розвитку особистості, виховання інтересу до народних традицій і обрядів, через виховні заходи вчили дітей любити і володіти рідною мовою, розвивали в учнів ставлення до себе як до особистості, формували позитивні загальнолюдські якості (людяність, доброту та ін.), громадянську та правову свідомість, здоровий спосіб життя.

Педагогічний колектив НВК доклав певних зусиль щодо формування творчих здібностей, виявлення і розвитку обдарованості, розкриття нахилів і здібностей учнів. Протягом навчального року велась цілеспрямована робота по виконанню програми «Обдаровані діти». Учні НВК брали участь у різноманітних районних конкурсах.

Головною метою виховної роботи було: формування високоосвіченої, національно-свідомої, естетично та екологічно вихованої особистості школяра зі сформованою активною життєвою та соціальною позицією, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, почуттям патріотизму, високими духовними цінностями, усвідомленою потребою в трудовій активності, є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатної до самоосвіти і самовдосконалення.

9

Виховний проце вибудовувався згідно з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», відповідно до річного плану та планів класних керівників та був реалізованийу процесі організації навчально-виховної, позаурочної та позакласної діяльності, позашкільної освіти, роботи органів учнівського самоврядування (республіка «Дитинство») та взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Систематично проводилась робота з попередження дитячого травматизму. Класними керівниками проводилась робота з учнями пільгового контингенту.

Проведено заплановані загальношкільні та класні батьківські збори.

Метою роботи учнівського самоврядування, а саме активу республіки «Дитинство», був захист прав та інтересів членів організації, спрямування зусиль на добрі й корисні справи, розвиток здібностей учнів. Учнівський парламент на чолі з президентом діє відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, на добровільній основі із дотриманням вимог Статуту.

Робота загону волонтерів проводилась згідно з планом. Основними

завданнями були: відвідання літніх людей удома, привітання їх з Днем визволення Покровщини, участь у проведенні заходів до Дня людей похилого віку, Дня Перемоги.

Проводився моніторинг вивчення рівня вихованості учнів НВК. Аналізуючи дослідження за 2016/2017 навчальний рік можна зробити висновок, що за всіма показниками вихованості набрано бали в межах достатнього та високого рівнів.

Протягом 2016/2017 н. р. в НВК працювали 5 гуртків. До роботи гуртків були залучені всі учні закладу, що сприяло розвитку творчості учнів та фізичному розвитку.

Завдання на 2017-2018 навчальний рік:

1. Впровадження нових освітніх та інформаційно-комп’ютерних технологій навчання через дотримання Державних стандартів змісту освіти з базових дисциплін та переходу на новий зміст навчання.

2. Здійснення моніторингових досліджень якості навчальних досягнень учнів та соціальної компетентності школярів.

3. Впровадження в навчальний процес курсів, які забезпечують активну соціальну адаптацію школярів.

4. Стимулювання новаторства та підтримка ініціативи педагогів НВК.

5. Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учасників навчально-виховного процесу.

6. Забезпечення умов для формування єдиного інформаційного простору;

7. Роботу педколективу спрямувати так, щоб кожен учень мав рівний доступ до якісної освіти як засобу посилення особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання;

8. Особистісну орієнтацію змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;

9. Продовжити цілеспрямовану роботу з обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в конкурсах, олімпіадах;

10. Працювати над впровадженням нових технологій та педагогічних технік у процесі викладання предметів;

11. Впроваджувати в практику роботи Концепцію профільного навчання, апробувати різні моделі організації профільного навчання;

12. Підвищувати кваліфікацію вчителів з орієнтацією на профільне навчання;

13. Оптимально вибирати моделі науково-методичної роботи з педкадрами, підвищувати її якість та ефективність на діагностичній основі;

14. Створити умови для зовнішнього тестування випускників школи ІІІ ступеня;

15. Постійно здійснювати науково-методичний супровід роботи над обласним науково – методичним проектом “ «Формування життєвих компетентностей школярів як основа успішної соціалізації»

16. Пріоритетом вважати збереження здоров”я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

17. Удосконалювати систему виховної роботи, сприяти формуванню в учнів стійкої системи цінностей: гуманістичних, громадянських, прагматичних, патріотичних;

18. Активізувати на все більший розвиток творчих здібностей педагогів, формувати в них зацікавленість сучасними науковими ідеями, дослідницькою роботою;

19. Впроваджувати в навчально-виховний процес ППД та сучасні педагогічні технології;

20. Активізувати і поглиблювати пріоритети навчально – виховної діяльності, спрямовані на формування особистості, здатної до застосування найсучасніших науково – інформаційних технологій.

Планування роботи НВК «Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»

Науково-методична проблема :

«Формування життєвих компетентностей школярів як основа успішної соціалізації особистості»

Серпень
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1. Організаційна діяльність
Підготовка до проведення серпневої педагогічної ради 18.08.2017 28.08.2017 Чечель І.В. Матеріали педагогічної ради
Підготовка методичних матеріалів для учителів щодо вивчення навчальних предметів у 2017-2018 н.р. 21.08.2017 28.08.2017 Чечель І.В. Рекомендації
Формування електронного банку даних учнів 1 – 11 класів НВК, організація перевірки обліку дітей 5-18 років в мікрорайоні НВК 21.08.2017 11.09.2017 Чечель І.В. Банк даних
Впорядкування шкільної документації щодо обліку учнів: особові справи, класні журнали, алфавітна книга. 25.08.2017 28.08.2017 Чечель І.В. Нарада
Ознайомлення вчителів з педнавантаженням та внутрішнім трудовим розпорядком на 2017 – 2018 н.р. 25.08.2017 31.08.2017 Чечель І.В. Нарада
Комплектування НВК педагогічними кадрами. Призначення класних керівників 1 та 5 класу. Проведення розстановки вчителів-предметників, класних керівників, завідуючих кабінетами, спортивним залом. 28.08.2017 31.08.2017 Людна Л.М. Чечель І.В. Нарада
Затвердження розкладу уроків та розпорядку дня 28.08.2017 31.08.2017 Чечель І.В. Наказ
Проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності 28.08.2017 31.08.2017 Людна Л.М. Нарада
2. Моніторингові дослідження
Паспортизація навчальних кабінетів НВК 18.08.2017 31.08.2017 Яковенко А.Г. Наказ
3.Інформаційно-видавнича діяльність
Робота з сайтом НВК 15.08.2017 31.08.2017 Людний В.В. Матеріали сайту
4. Представницькі заходи/робота з обдарованими учнями
Підготовка списків учнів-переможців олімпіад та конкурсів (створення банку даних обдарованих дітей) За окремим графіком За окремим графіком Чечель І.В. Списки
5.Виконання державних, обласних та районних програм
Забезпечення підручниками учнів НВК 10.08.2017 29.08.2017 Ковальчук С.М. Звіт
Вересень
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1. Організаційна діяльність
Інструктивно-методична нарада при директору НВК: 1.Робота над ІІІ етапом обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». 2. Аналіз ЗНО та ДПА. 04.09.2017 04.09.2017 Чечель І.В. План, рекомендації
Підготовка заявки до ДОІППО про потребу у курсовій перепідготовці педагогічних працівників НВК на 2018р. 07.09.2017 14.09.2017 Чечель І.В. Заявка
Затвердити штатний розпис, посадові інструкції працівників НВК 01.09.2017 11.09.2017 Людна Л.М. Чечель І.В. Посадові інструкції працівників
Підготувати та видати наказ «Про створення атестаційної комісії І рівня ». 07.09.2017 07.09.2017 Чечель І.В. Наказ
Поповнити та систематизувати банк даних дітей за індивідуальною формою 01.09.2017 05.09.2017 Чечель І.В. Банк даних
Перевірка та затвердження календарно-тематичних планів з предметів, планів роботи з учнями. 01.09.2017 05.09.2017 Чечель І.В. Звіт
Видати накази про організацію навчально-виховного процесу, зарахування учнів до 1 та 10 класів, організацію та проведення предмету Захист Вітчизни, дотримання пожежної безпеки, правил санітарії та гігієни. 04.09.2017 04.09.2017 Чечель І.В. Накази
Планування роботи методоб’єднань вчителів 01.09.2017 11.09.2017 Чечель І.В. Керівники м/о Плани
Організація гарячого харчування дітей 01.09.2017 05.09.2017 Людна Л.М. Фесюк О.В. Нарада
Організація роботи гуртків 07.09.2017 11.09.2017 Чечель І.В Нарада
2. Контроль навчально-виховного процесу
Контроль відвідування учнями школи, ведення журналу відвідування учнями занять 07.09.2017 14.09.2017 Чечель І.В. Нарада
Діагностичні контрольні роботи з математики(4,5,9,11 класи), української мови (4,5,9,11 класи), історії (5,9,11 класи) 04.09.2017 15.09.2017 Чечель І.В. Інформація
3. Інноваційна, дослідно-експериментальна діяльність та вивчення ППД
Засідання методичної ради НВК 1. Обговорення і затвердження плану методичної роботи на 2017-2018 н.р. 2. Аналіз науково-методичної роботи за минулий 2016-2017 н. р. та перспективи розвитку освіти в новому 2017-2018 н.р. 3. Робота на ІІІ етапі обласної науково-методичної проблеми 4. Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в НВК в 2017-2018 н.р. 28.09.2017 29.09.2016 Чечель І.В., члени методичної ради НВК Протокол
4. Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
Організація роботи зі здібними учнями. Особливості їх підготовки до олімпіад, турнірів, конкурсів. Протягом вересня Протягом вересня Чечель І.В. вчителі Інформація, банк даних
Заходи до Дня визволення Покровського від німецько-фашистських загарбників 14.09.2017 14.09.2017 Юрченко Ю.В. Інформація, звіт
Проведення Олімпійського дня та Олімпійського тижня 07.09.2017 11.09.2017 Людний В.В. Звіт
Урочисті заходи з нагоди Дня працівників освіти 29.09.2017 29.09.2017 Юрченко Ю.В. План проведення
Заходи до Всесвітнього Дня бібліотек 28.09.2017 28.09.2017 Ковальчук С.М. План проведення
5. Виконання державних, обласних та районних програм
Місячник щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту. Протягом місяця Протягом місяця Чечель І.В. Наказ
Жовтень
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1. Організаційна діяльність
Підготовка проекту наказу «Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін» 05.10.2017 06.10.2017 Чечель І.В. Наказ
Сформувати списки педагогічних працівників, які атестуються 2017-2018 н.р. Розробити план заходів атестації педагогічних працівників НВК й обговорити на нараді 02.10.2017 09.10.2017 Людна Л.М. Списки, план заходів
Аналіз адаптації першокласників до навчання в 1 класі 09.10.2017 23.10.2017 Чечель І.В. Інформація
Аналіз поглибленого медогляду учнів, доведення результатів до батьків та вчителів 03.10.2017 06.10.2017 Медична сестра Інформація. Нарада
Організація проведення І туру Всеукраїнських предметних олімпіад 02.10. 2017 20.10.2017 Чечель І.В. Наказ, звіти
2. Контроль навчально-виховного процесу
Питання на контролі: контроль за харчуванням учнів Протягом місяця Протягом місяця Адміністрація Нарада
Контроль відвідування учнями занять, вивчення відвідування занять «проблемними учнями» Протягом місяця Протягом місяця Адміністрація Нарада
Перевірка підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах 16.10.2017 20.10.2017 Чечель І.В. Нарада
3. Моніторингові дослідження
Проведення профорієнтаційної діагностики учнів 9,11-х класів Протягом місяця Протягом місяця Чечель І.В. Матеріали
Вивчення педагогічної діяльності вчителів, що атестуються Протягом місяця Протягом місяця Чечель І.В. Матеріали
4.Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
Районні змагання з настільного тенісу 04.10.2017 04.10.2017 Людний В.В. Технічний звіт
Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана 02.10.2017 02.10.2017 Юрченко Ю.В. План проведення, звіти ЗНЗ
Проведення І етапу XІV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. Жовтень Жовтень Людна Л.М., Кольба Л.М. Матеріали на конкурс
Шкільний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка 19.10.2017 23.10.2017 Людна Л.М., Кольба Л.М. Звіт
Заходи до Дня українського козацтва та Дня Захисника України 09.10.2017 14.10.2017 Юрченко Ю.В. Наказ. інформація
Листопад
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1.Організаційна діяльність
Взяти участь у ІІ турі Всеукраїнських з олімпіад з базових дисциплін. Листопад - грудень Листопад - грудень Чечель І.В. Наказ
Атестація педагогічних кадрів. Вивчення стану навчання та виховання, результативність навчальних досягнень учнів з фізичної культури Листопад Листопад Чечель І.В. Інформація
Провести консультації з питань підвищення й удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів: - вимоги до оцінювання знань, умінь і навичок; - робота з обдарованими дітьми: підготовка до олімпіад, конкурсів з навчальних предметів; - підготовка учнів до ЗНО; - національне виховання школярів; Листопад Листопад Адміністрація Методичні консультації
Підготовка до загальношкільних батьківських зборів 13.11.2017 23.11.2017 Чечель І.В Матеріали зборів
Провести Тиждень знань з безпеки життєдіяльності 13.11.2017 17.11.2017 Чечель І.В. Наказ
2.Контроль навчально-виховного процесу
Питання на контролі: Стан викладання та рівень навчальних досягнень з української мови та літературного читання в початкових класах НВК. Протягом місяця Протягом місяця Чечель І.В. Наказ
Перевірка стану обліку та ведення документації про рух учнів: особові справи, алфавітна книга, класні журнали, довідки про вибуття учнів 20.11.2017 24.11.2017 Чечель І.В. Нарада
Контроль за веденням класних журналів і щоденників Протягом місяця Протягом місяця Чечель І.В. Наказ
Перевірка роботи гуртків 27.11.2017 30.11.2017 Чечель І.В. Наказ
Контроль організації самопідготовки та дозвілля учнів у ГПД 13.11.2017 17.11.2017 Чечель І.В. Наказ
Перевірка дотримання техніки безпеки на уроках фізичного виховання, трудового навчання, фізики,хімії,інфор матики Протягом місяця Протягом місяця Яковенко А.Г. Наказ
3. Моніторингові дослідження
Вивчення пізнавальних процесів у учнів 2-го класу Протягом місяця Протягом місяця Адміністрація Нарада
4. Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
Участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін За графіком РВО За графіком РВО Чечель І.В. Інформація
Участь у районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка За окремим графіком За окремим графіком Чечель І.В. Інформація
Участь у районному етапі Міжнародного конкурсу української мови ім. Петра Яцика За окремим графіком За окремим графіком Чечель І.В. Інформація
Зональні районні змагання з футзалу За графіком РВО За графіком РВО Людний В.В. Технічний звіт
Районні змагання з футзалу (фінал) Заокремим графіком За графіком окремим Людний В.В. Технічний звіт
Свято писемності та рідної мови 09.11.2017 09.11.2017 Людна Л.М. Юрченко Ю.В. Інформація
Заходи до Міжнародного Дня толерантності 16.11.2017 16.11.2017 Юрченко Ю.В. Інформація ЗНЗ
Заходи щодо вшанування пам’яті жертв голодомору 20.11.2017 24.11.2017 Юрченко Ю.В. Наказ, план заходів
Заходи до Дня Гідності та Свободи 21.11.2016 21.11.2017 Юрченко Ю.В. Наказ, план заходів
Заходи до Всеукраїнського та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми листпад листпад Юрченко Ю.В. Наказ
Підготовка і проведення тижняпочаткових класів 13.11.2017р. 17.11.2017р. Вчителі початкових класів Наказ
5.Виконання державних, обласних та районних програм
Операція «Підліток», місячник профілактичної роботи Листопад Листопад Юрченко Ю.В. Наказ
Грудень
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1.Організаційна діяльність
Проаналізувати мережу та контингент вихованців НВК та набір до 1 класу 25.12.2017 29.12.2017 Чечель І.В. Звіт
Систематизувати списки вчителів щодо плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018рік 26.12.2017 28.12.2017 Чечель І.В. Списки педагогів
Проект наказу « Про виконання навчальних планів та програм за І семестр» 21.12.2017 25.12.2017 Чечель І.В. Наказ
2. Контроль навчально-виховного процесу
Перевірка дотримання вимог вчителями - предметниками методичного листа МОН України від 29.10.2007 №1/9-651 (Про обсяг домашніх завдань) 01.12.2017 07.12.2017 Чечель І.В. Наказ
Зрізи з предметів, які виносяться на ЗНО Протягом місяця Протягом місяця Адміністрація Нарада
Перевірка ведення зошитів, щоденників, класних журналів та особових справ учнів 2-4 класів 14.12.2017 19.12.2017 Чечель І.В. Наказ
3. Моніторингові дослідження
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 18.12.2017 25.12.2017 Чечель І.В. Матеріали моніторингу
4. Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
Провести заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 01.12.2017 01.12.2017 Юрченко Ю.В. Інформація ЗНЗ
Заходи до Міжнародного Дня інвалідів. 04.12.2017 04.12.2017 Юрченко Ю.В.. Інформація ЗНЗ
Всеукраїнський тиждень права 11.12.2017 15.12.2017 Юрченко Ю.В. Яковенко А.Г. Інформація ЗНЗ
Заходи до Дня Збройних Сил України. 04.12.2017 06.12.2017 Юрченко Ю.В. Інформація ЗНЗ
Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 14.12.2017 14.12.2017 Юрченко Ю.В. Інформація ЗНЗ
Заходи до Дня Святого Миколая 19.12.2017 19.12.2017 Юрченко Ю.В. План заходів, інформація ЗНЗ
Проведення новорічних та різдвяних заходів Грудень Грудень Юрченко Ю.В. План заходів, інформація ЗНЗ
Січень
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1. Організаційна діяльність
Проаналізувати мережу та контингент дітей, охоплених шкільним навчанням. 05.01.2018 08.01.2018 Чечель І.В. Інформація
Провести консультації з учнями, учителями, батьками щодо питань, пов’язаних з реєстрацією учасників ЗНО. Січень Січень Людний В.В. Інформація
Затвердити розклад уроків на ІІ семестр 02.01.2018 05.01.2018 Чечель І.В. Нарада
Аналіз відвідування учнями навчальних занять у І семестрі 09.01.2018 12.01.2018 Чечель І.В. Інформація
2. Контроль навчально-виховного процесу
Перевірка роботи груп, які працюють за індивідуальною формою 15.01.2018 19.01.2018 Чечель І.В. Наказ
Перевірка дотримання вчителями – предметниками критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 22.01.2018 26.01.2018 Чечель І.В. Нарада
Перевірка роботи шкільної бібліотеки 29.01.2018 31.01.2018 Чечель І.В. Інформація
3.Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
Заходи до Дня Соборності України 22.01.2018 22.01.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Відзначення Дня пам'яті героїв Крут «Нас тут триста, як скло, товариства полягло» . 28.01.2018 28.01.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Лютий
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1. Організаційна діяльність
Проаналізувати хід атестації вчителів і підсумки їхніх творчих звітів 22.02.2018 23.02.2018 Чечль І.В. Зведена інформація
Здійснити реєстрацію персоналу пунктів пробного тестування 01.02.2018 12.02.2018 Людний В.В. Уточнення електронного банку даних
Уточнення списків першокласників . 08.02.2018 12.02.2018 Чечель І.В. Банк даних
Проведення батьківських зборів з батьками майбутніх першокласників 26.02.2018 26.02.2018 Чечель І.В. Юрченко Ю.В. Матеріали зборів
2. Контроль навчально-виховного процесу
Перевірка стану ведення зошитів з математики та мови 12.02.2018 16.02.2018 Чечель І.В. Наказ
Перевірка роботи бібліотеки щодо розвитку читацької активності 22.02.2018 26.02.2018 Чечель І.В. Інформація
Перевірка стану охорони праці та ТБ 22.02.2018 26.02.2018 Людна Л.М. Нарада
Перевірка стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики 05.02.2018 16.02.2018 Чечель І.В. Наказ
3. Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
Фінальні змагання з волейболу серед дівчат та юнаків ЗНЗ (юнаки) лютий лютий Людний В.В. Наказ
Фінальні змагання з волейболу серед дівчат та юнаків ЗНЗ (дівчата) лютий лютий Людний В.В. Наказ
Заходи з відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення військ колишньої СРСР з республіки Афганістан 15.02.2018 15.02.2018 Юрченко Ю.В. Наказ, інформація ЗНЗ
Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні 20.02.2018 20.02.2018 Юрченко Ю.В. Наказ, розробити заходи
Заходи до Дня Святого Валентина 14.02.2018 14.02.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Районні змагання з баскетболу серед юнаків та дівчат ЗНЗ (зона) лютий лютий Людний В.В. Наказ
Організувати проведення Міжнародного дня рідної мови. 21.02.2018 21.02.2018 Юрченко Ю.В.. Інформація ЗНЗ
Фінальні змагання з баскетболу лютий лютий Людний В.В. Наказ
Місячник методичної роботи 12.02.2018 11.03.2018 Чечель І.В. Наказ.матеріали тижня
Тиждень англ. молв 20.02.2017 24.02.2018 Кольба Л.М. Наказ
Березень
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1. Організаційна діяльність
Участь учнів у пробному тестуванні. Березень Березень Людний В.В. Матеріали тестування
Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів, які атестуються на присвоєння та відповідність раніше присвоєних педагогічних звань. 01.03.2018 15.03.2018 Чечель І.В. Оформлення документації
Робота з батьками та учнями 9 класу щодо вибору профілю навчання 12.03.2018 16.03.2018 Людний В.В. Анкетування
Проведення підготовчих занять з першокласниками за 10-ти денною програмою 19.03.2018 29.03.2018 Юрченко Ю.В.. Заняття
Організація заходів на весняних канікулах 26.03.2018 30.03.2018 Юрченко Ю.В.. План заходів НВК
Про педагогічне навантаження на 2018-2018 н.р. 19.03.2018 23.03.2018 Людна Л.М. Нарада
Проект наказу «Про порядок закінчення навчального року» 27.03.2018 27.03.2018 Чечель І.В. Наказ
Дотримання вимог ТБ, норм охорони життя і здоров’я учасників НВП 05.03.2018 09.03.2018 Яковенко А.Г. Інформація
Організація повторення програмового матеріалу, виконання навчальних програм Протягом місяця Протягом місяця Чечель І.В. Інформація
2. Контроль навчально-виховного процесу
На контролі: Робота предметних МО 26.03.2018 30.03.2018 Чечель І.В. Нарада
Стан підготовки до ДПА та ЗНО Протягом місяця Протягом місяця Чечель І.В. Наказ
3. Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
Заходи до Міжнародного жіночого Дня 8 Березня. 07.03.2018 07.03.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Шевченківські дні 09.03.2018 10.03.2018 Юрченко Ю.В Ковальчук С.М. Інформація
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру – 2018» 16.03.2018 16.03.2018 Чечель І.В. Інформація
Тиждень дитячої та юнацької книги 12.03.2018 16.03.2018 Ковальчук С.М. Інформація
Участь в районному конкурсі «Бюджет очима дітей» Березень Березень Юрченко Ю.В. Матеріал
Участь у районному етапі конкурсу «Податки очима дітей». Березень Березень Юрченко Ю.В. Матеріал
Участь у районному конкурсі «Молодь обирає здоров’я». Березень Березень Юрченко Ю.В. Матеріали на конкурс
Конкурс знавців пожежної справи. Березень Березень Юрченко Ю.В. Конкурс
Квітень
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1. Організаційна діяльність
Підготовка матеріалів до засідання атестаційної комісії ІІ рівня 02.04.2018 03.04.2018 Чечль І.В. Матеріали
Підготувати та видати наказ: «Про атестацію педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.» 02.04.2018 04.04.2018 Чечель І.В. Наказ
Організаційні заходи до Дня здоров’я (за окремим планом) 07.04.2018 07.04.2018 Юрченко Ю.В. Звіт
Організація навчально-польових зборів для юнаків та дівчат 11-х класів ЗНЗ району квітень квітень Яковенко А.Г. Звіт
Проведення консультацій щодо підготовки до складання ДПА в 4 та 9 класах квітень квітень Чечель І.В. Графік консультацій
Затвердження розкладу ДПА 09.04.2018 13.04.2018 Людна Л.М. Розклад
Підготовка до загальношкільних батьківських зборів 16.04.2018 20.04.2018 Юрченко Ю.В. Матеріали зборів
2. Контроль навчально-виховного процесу
Перевірка стану збереження підручників 23.04.2018 27.04.2018 Ковальчук С.М. Інформація
Перевірка рівня навчальних досягнень випускних класів (контрольні зрізи) 16.04.2018 20.04.2018 Чечель І.В. Матеріали зрізів, наказ
3. Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
День гумору 01.04.2018 01.04.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Районні змагання з ДПЮ серед учнів 10-11 класів 10.04.2018 10.04.2018 Яковенко А.Г. Технічний звіт
Заходи до Всесвітнього Дня авіації і космонавтики 12.04.2018 12.04.2016 Юрченко Ю.В. Інформація
Участь у районних змаганнях «Козацький гарт» квітень квітень Людний В.В. Технічний звіт
Заходи до Всесвітнього тижня охорони праці 16.04.2018 20.04.2018 Яковенко А.Г. Інформація
Заходи до Дня Чорнобильської трагедії 26.04.2018 26.04.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Проведення місячника екологічних акцій: до День довкілля, міжнародного Дня Землі, весняної екологічної акції «Зелений паросток майбутнього» Протягом місяця Протягом місяця Юрченко Ю.В. Наказ, інформація
Травень
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1. Організаційна діяльність
Підготовка звіту НВК про методичну роботу в 2017-2018 н.р. 21.05.2018 25.05.2018 Чечель І.В. Звіт до методичного кабінету РВО
Підготовка проекту наказу «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 н.р.» 31.05.2018 31.05.2018 Чечель І.В. Наказ
Проаналізувати результативність методичної роботи з молодими вчителями. Травень Травень Чечель І.В. Аналіз, наказ
Підготувати нагородні матеріали. Травень Травень Людна Л.М. Списки
2. Контроль навчально-виховного процесу
Методичний супровід ДПА в 4-х, 9-х классах та ЗНО і 11 класі За наказом МОН За наказом МОН Чечель І.В. Звіт
3. Моніторингові дослідження
Інвентаризація бібліотечних фондів підручників ЗНЗ. 21.05 2018 21.06.2018 Ковальчук С.М. Інформація
4.Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
Районні змагання «Старти надій» серед учнів 7 класів травень травень Людний В.В. Технічний звіт
Підготовка списків учнів пільгових категорій для відпочинку в закладах оздоровлення та відпочинку 21.05.2018 11.06.2018 Чечель І.В. Інформація
Заходи щодо відзначення Дня Європи. 03.05.2018 03.05.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Заходи до Дня Матері 11.05.2018 11.05.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Зліт спілки дитячих організацій «Дивоцвіт» Травень Травень Юрченко Ю.В. Зліт спілки
Заходи до Дня Перемоги 09.05.2018 09.05.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Свято останнього дзвоника 25.05.2018 25.05.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Червень
Задача Дата початку Дата завершення Виконавці Підсумковий документ
1. Організаційна діяльність
Підготовка заявки на курсове підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти на 2019 рік при ДОІППО 04.06.2018 22.06.2018 Чечель І.В. Заявка
Узагальнити дані про забезпечення підручниками учнів на 2018-2019 н.р. 01.06.2018 22.06.2018 Ковальчук С.М. Узагальнюючі дані
2. Моніторингові дослідження
Оптимізація збору інформація під час проведення моніторингових досліджень ДПА в 4 і 9 класах та ЗНО в 11 класі червень червень Чечель І.В. Інформація
3.Представницькі заходи/робота зі здібними учнями
Організація свята з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей 01.06.2018 01.06.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Заходи до Дня Конституції України 27.06.2018 27.06.2018 Юрченко Ю.В. Заходи
Заходи щодо відзначення роковин початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 22.06.2018 22.06.2018 Юрченко Ю.В. Інформація
Проведення випускного вечора для учнів 11 класу червень червень Людна Л.М.. Юрченко Ю.В. Інформація

Педагогічні ради

2017 – 2018 н.р.

Зміст

Відповідальний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

СЕРПЕНЬ

Про підсумки роботи НВК у 2016 – 2017 н.р. та завдання на новий навчальний рік, спрямовані на виконання нормативно – правових документів Міністерства освіти і науки України .

Про план роботи НВК на 2017-2018 н.р.

Про роботу над ІІІ етапом науково – методичного проекту “ Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Про основні завдання роботи дошкільної групи НВК у 2017-2018 н.р. відповідно до Інструктивно– методичного листа МОН України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» від 20.05.15 № 1/9-249

Про передачу годин у ВТЦДЮ

Про харчування учнів пільгових категорій

Затвердження структури 2017-2018 навчального року та режиму роботи НВК

Правила техніки безпеки для працівників НВК

Про здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів у 2 класі

Про нагородження з нагоди Дня вчителя

Вибори секретаря педради

Людна Л.М.

Чечель І.В.

Чечель І.В.

Чечель І.В.

Чечель І.В.

Людна Л.М.

Людна Л.М.

Людна Л.М.

Чечель І.В.

Яковенко А.Г.

Людна Л.М.

1.

2.

ЖОВТЕНЬ

Педрада – дослідження «Закон України «Про освіту». Які зміни нас очікують?»

Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію школи і сім'ї

(з використанням інтерактивних технологій)

Чечель І.В.

Юрченко Ю.В.

1.

2.

ГРУДЕНЬ

Педрада-презентація «Формування компетентностей учнів на уроках математики як одна із форм соціалізації особистості»

Ціннісне ставлення особистості до себе – один із напрямків соціалізації особистості

Чечель І.В.

Чечель І.В.

1.

2.

3.

ЛЮТИЙ

Педрада – круглий стіл «Формування соціальної компетентності учнів початкової школи шляхом впровадження інноваційних технологій»

Як зробити урок джерелом якісної і натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості.

Вибір предмета на ДПА в 9 класі

Чечель І.В., творча група

Чечель І.В.

Чечель І.В.

1.

2.

3.


4.

КВІТЕНЬ

Педрада-звіт «Про творче використання інновацій у навчально-виховному процесі вчителями НВК, їх вплив на результати й досягнення ключових компетенцій учнів»

Робота педколективу щодо попередження правопорушень серед учнів НВК

Про підсумки роботи над ІІІ етапом науково – методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Про підготовку до ДПА та ЗНО

Чечель І.В.

Юрченко Ю.В.

Чечель І.В.

Чечель І .В.

Педагогічні ради

2017 – 2018 н.р.

Зміст

Відповідальний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 СЕРПЕНЬ Про підсумки роботи НВК у 2016 – 2017 н.р. та завдання на новий навчальний рік, спрямовані на виконання нормативно – правових документів Міністерства освіти і науки України . Про план роботи НВК на 2017-2018 н.р. Про роботу над ІІІ етапом науково – методичного проекту “ Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Про основні завдання роботи дошкільної групи НВК у 2017-2018 н.р. відповідно до Інструктивно– методичного листа МОН України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» від 20.05.15 № 1/9-249

Про передачу годин у ВТЦДЮ Про харчування учнів пільгових категорій Затвердження структури 2017-2018 навчального року та режиму роботи НВК Правила техніки безпеки для працівників НВК Про здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів у 2 класі Про нагородження з нагоди Дня вчителя Вибори секретаря педради
Людна Л.М. Чечель І.В. Чечель І.В. Чечель І.В. Чечель І.В. Людна Л.М. Людна Л.М. Людна Л.М. Чечель І.В. Яковенко А.Г. Людна Л.М.
1. 2.

ЖОВТЕНЬ

Педрада – дослідження «Закон України «Про освіту». Які зміни нас очікують?» Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію школи і сім'ї (з використанням інтерактивних технологій)
Чечель І.В. Юрченко Ю.В.
1. 2. ГРУДЕНЬ Педрада-презентація «Формування компетентностей учнів на уроках математики як одна із форм соціалізації особистості» Ціннісне ставлення особистості до себе – один із напрямків соціалізації особистості Чечель І.В. Чечель І.В.
1. 2. 3. ЛЮТИЙ Педрада – круглий стіл «Формування соціальної компетентності учнів початкової школи шляхом впровадження інноваційних технологій» Як зробити урок джерелом якісної і натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості. Вибір предмета на ДПА в 9 класі Чечель І.В., творча група Чечель І.В. Чечель І.В.
1. 2. 3. 4. КВІТЕНЬ Педрада-звіт «Про творче використання інновацій у навчально-виховному процесі вчителями НВК, їх вплив на результати й досягнення ключових компетенцій учнів» Робота педколективу щодо попередження правопорушень серед учнів НВК Про підсумки роботи над ІІІ етапом науково – методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» Про підготовку до ДПА та ЗНО Чечель І.В. Юрченко Ю.В. Чечель І.В. Чечель І .В.
Кiлькiсть переглядiв: 1009

Коментарi